Mars Paroki

Lirik

Paroki Keluarga Kudus Atmodirono Gereja umat Allah yang kudus

Bersama mengarungi laju zaman dalam limpahan kasih Tuhan

Dengan teladan Keluarga Kudus bersatu melayani sesama

Selalu bertekun di dalam doa bergiat dalam usaha

Bergerak berdaya ubah, jadi terang dunia

Menebarkan kebaikan, pancarkan cinta kasih

Paroki Keluarga Kudus Atmodirono hadirkan wajah Allah di dunia

Bersama berkarya demi masa depan Gereja, Nusa dan Bangsa

Link video